HOORTEST

TEst je gehoor

Bij iedere klant met gehoorproblemen wordt een toonaudiogram afgenomen. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. Aan de klant wordt gevraagd aan te geven of deze worden gehoord. De onderzoeker gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Zo wordt een drempel bepaald van de geluiden van verschillende toonhoogten die nog net worden waargenomen.

Bij gehoorverlies neemt ook het vermogen af om gesproken woorden te verstaan. We spreken van een afname van het “spraakverstaan”.  Om er achter te komen hoe groot het verlies aan spraakverstaan nu feitelijk is, krijgt de klant via de koptelefoon een reeks losse woorden te horen waarbij gevraagd wordt om zo goed mogelijk na te zeggen wat verstaan is. Deze woorden worden steeds zachter gemaakt, net zo lang tot er nauwelijks meer iets van wordt verstaan.

In een grafiek worden deze resultaten weergegeven: per geluidssterkte wordt het percentage goed nagezegde woordjes aangeduid. Dit noemt men het spraakaudiogram. Het is vooral dit spraakaudiogram dat duidelijk maakt of een klant baat kan hebben van het gebruik van een hoortoestel.

Voor een hoortest graag een afspraak maken!

Tot ziens in onze winkel!

Met vriendelijke groet,
Paul en Christian Beek